ORDU ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE “ARIM BALIM PETEĞİM” PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Müdürlüğümüzce hazırlanıp Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve Ordu Valiliğimiz tarafından 500.000AVRO ile desteklenen “Arım Balım Peteğim” Projemizin Kampüsümüzde yapılacak yeni entegre tesisi için gerekli olan yolda, kamulaştırma yapılamadığından Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yaklaşık 120-150 Milyon tutarındaki yol giderlerinin karşılanması amacı ile TESK Otelde olağanüstü toplanarak genel kurul yapan ORAY-BİR’in 600 üyesine “Arım Balım Peteğim” Projesi ile ilgili bilgilendirme yapan İdari Koordinatör Enver TOP, Arıcılıkta tesisleşmede yeni bir dönemin başlayacağını, bölge arıcılarımız için dünya ölçeğinde akredite bir laboratuar kurulacağını, marklaşma ve pazarlama konusunda yaşanan sıkıntıların çözüleceğini, yurtiçi ve yurtdışı Pazar AR-GE kurulacağını, Ürün çeşitliliğinin geliştirileceğini, projenin bölgemiz ve ülkemiz arıcılığına sağlayacağı katkıları anlatarak Avrupa Birliği Ülkeleri içinde Arıcılık Sektöründe 9.355.000Avro ile en yüksek AB desteği alan tek arıcılık projesi olduğunu, 400 saat kobi eğitimi olacağını Türkiye’ninde bu proje ile artık Dünya pazarında yer alacağını söyledi..
Divan başkanı Necmettin AKYILDIZ Gündemin son maddesi olan Yol giderlerinin Arıcılar Birliği üyeleri tarafından karşılanmasını oylamaya sunmuştur. Genel Kurula katılan tüm üyelerin desteği ve Arıcılar Birliği Yönetim kurulunun üstün gayretleri sayesinde yol sorununu ortadan kaldırarak “Arım Balım Peteğim” projemizi desteklemişlerdir. Bu desteklerinden dolayı ORAY-BİR Yönetim Kuruluna ve Üyelerine Sektör adına teşekkür ederiz.