İTALYA'NIN ARICILIK SEKTÖRÜ İNCELENDİ
ARICILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÜRÜTTÜĞÜ LEONARDO DA VİNCİ PROJESİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN 14 KİŞİLİK EKİP İTALYANIN ARICILIK SEKTÖRÜNÜ İNCELEDİ.
Arıcılık Araştırma İstasyonu AB Proje Ofisi Koordinatörü Engin DEREBAŞI liderliğinde hazırlanarak Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik alanında AB Gençlik ve Eğitim Merkezi Başkanlığı’na (Türk Ulusal Ajansı) sunulan ve Ulusal Ajans tarafından desteklenmesine karar verilen “Avrupa ve Türkiye Arıcılık Sektörü Kıyaslaması” projesi kapsamında Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi Ulubey MYO, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden oluşturulan 14 kişilik ekip ile 22-28 Nisan 2012 tarihleri arasında İtalya’ya eğitim, inceleme ve araştırma ziyareti gerçekleştirildi. Projenin ev sahibi ortağı olan arı ürünleri üretimi, işleme-paketlemesi yapan Apicoltura Del Duca şirketinin sahibesi Patrizia Del Duca eşliğinde çeşitli faaliyet ve ziyaretlerde bulunuldu.
Projenin 19 bin 110 Euro olan bütçesi AB hibe fonundan Türk Ulusal Ajansı’na aktarılan bütçeden karşılandı.
Proje kapsamında Apicoltura Del Duca arıcılık işletmesi, Adi Apicoltura S.s.r. arı ürünleri işleme-paketleme tesisi, Consorzio Mario Negri Sud Araştırma Enstitüsü, Apicoltura di Simone P. arıcılık eğitim ve uygulama çiftliği, İtalya Merkez Arıcılar Federasyonu(FAI) ziyaret edilerek toplantılar yapılmıştır. Ayrıca belediye başkanlarıyla görüşülmüş ve Lanciano Ulusal Tarım Fuarı gezilmiş, fuarın açılışını yapan AB Tarım Komitesi Başkanı Paolo de Castro ile görüşülmüştür.
Türkiye, İtalya ve AB arıcılık sektörü istatistiklerinin değerlendirildiği ve İtalya’daki gıda güvenliği ve bal mevzuatının anlatıldığı sunumlar yapılmış, sonunda tüm katılımcılara sertifika verilmiştir.
Tüm bu faaliyetlerle arıcılık alanında kamu ve üniversite ar-ge birimlerinde çalışanların çalışma şartları, mevzuatları, teknikleri, projeleri, teknik ve idari alt yapıları; arıcılık sektöründe çalışan Kamu-Üniversite-STK-özel sektör işbirliği ve yapısı; üretici örgütlerinin yapısı, işletmelerin durumu, pazarlama politikaları; kurum ve kuruluşların yetiştirici ve eğiticilerin eğitimi metodolojileri incelenmiştir. İnceleme sonunda Türkiye’ye uyarlanabilir ve uygulanabilir olanlar tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar AB projeleri uygulama konusunda deneyim kazanmış, böylelikle kurumsal kapasiteler artmıştır.
Projenin sonuçları tüm ortak kurumların ve paydaşların katılacağı bir toplantı ile duyurulacak ve bu konuda bir rapor hazırlanarak yayınlanacaktır.